Groetprocedure

Groeten bij Taekwondo

Bij Taekwondo horen bepaalde omgangs- en beleefdheidsvormen. Het groeten (salueren) behoort tot de beleefdheidsvormen. Het groeten is een vorm van het uiten van respect en vriendelijkheid. Men groet de ander uit beleefdheid, uit respect en vaak naar graduatie. Ongeacht de leeftijd en geslacht. Dit gebeurt als regel bij het komen en het gaan en bij het begin en het einde van een (partner-)oefening.

Een groet heeft uiteraard pas waarde als daaraan inhoud wordt gegeven en als daarmee ook voldaan wordt aan de verwachting van de ander. Daarom dient het groeten op een correcte en precieze wijze te gebeuren (dus niet gehaast of nonchalant). 

De buiging

De buiging bestaat eigenlijk uit 2 delen; Charyeot en Geongrye. De uitgangspositie is de rusthouding met de handen op de rug en de benen iets uit elkaar (schouderbreedte). Dan komende volgende commando's met acties:

Charyeot

Charyeot is een commando en betekent dat je in de houding gaat staan:

  1. De voeten staan met de hakken tegen elkaar. 
  2. De armen zijn licht gebogen en hangen natuurlijkerwijs naar beneden ; de vuisten zijn licht gespannen.
  3. De ogen en het hoofd zijn naar voren gericht.

Geongrye is een commando en geeft aan dat je nu moet buigen:

  1. Buig het lichaam 45 graden naar voren.


De aanspreektitels

De aanspreektitels van de instructeurs zijn als volgt:


Boosabum (nim)          Aanspreektitel van een instructeur in Taekwondo met een 3e Dan

Sabum (nim)                 Aanspreektitel van een instructuer in Taekwondo met een Dangraad van 4 t/m 6

Sahyun (nim)                Aanspreektitel van een Meester in Taekwondo met een Dangraad van 7 of 8

Saseong (nim)              Aanspreektitel van een Grootmeester in Taekwondo met een Dangraad van 9.


Nim is afgeleid van Nimjae en betekent 'respect'. 

Ke betekent 'gezicht naar de instructeur'

Bij iemand met een 1e en/of 2e Dangraad geven wij het respect door enkel te zeggen nim ke.   


Voorbeeld:

Bij iemand met een 5e Dangraad begroeten we deze dus als volgt:

  1. Charyeot ! (in de houding staan)
  2. Sabum nim ke Geongrye
  3. Het proces herhaalt zich dan direct door naar de 3e Dan, vervolgens naar de 2e en 1e Dan.

Verder is internationaal het gebruik dat na elke groetprocedure de leden antwoorden met Taekwon  
 
 
 
E-mailen
Bellen