Wat is Taekwondo?


Taekwondo is van oorsprong een Koreaans Martial Art (gevechtskunst).

De letterlijke vertaling van het woord Taekwondo is : ´De weg van de voet en vuist´  . Het woord Taekwondo is opgebouwd in 3 delen;

- TAE (voet)

- KWON (vuist)

- DO (de manier of weg)

 Het is een vorm van zelfverdediging, waarbij de tactische focus ligt op het ´(tegen-)aanvallend verdedigen´ ofwel countering. Taekwondo is dus het gebruik van de hand en voet, met als doel zelfverdediging en het verbeteren van je persoonlijkheid en wordt dus ook vaak gezien als een verdedigingssport en niet als een vechtsport omdat er veel aandacht gaat naar zelfbeheersing en respect.

De nadruk in deze gevechtskrijgskunst ligt op het gebruik van de voet. Taekwondo traint zicht in verschillende situaties in zowel closerange- als midrange-combat. Het uitgangspunt echter in Taekwondo positionering is midrange-combat.

Door training ontwikkelt een student zelfvertrouwen, discipline, lichamelijke gezondheid, coördinatie en zelfverdediging.

 

 

 

 

                                                                      


 


 


 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 
 
 
 
E-mailen
Bellen